Tanúsítványaink

Tanúsítványaink kiemelten fontosak számunkra. Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy Prenatális Genetikai Diagnosztikát (PGD) hazánkban kizárólag Centrumunk végezhet. Az ehhez is szükséges tanúsítvánnyal a hazai magánlaboratóriumok közül csak az Istenhegyi Géndiagnosztika rendelkezik.

MSZ EN ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 15189:2013

Minőségpolitikánk

Az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum minőségpolitikája
MSZ EN ISO 9001: 2015

Elsődleges célunk, hogy a laboratóriumunk által végzett humán egészségügyi járóbeteg ellátás és laboratóriumi vizsgálati tevékenységek mindenben megfeleljenek a megrendelői igényeknek, illetve a vonatkozó szakmai és jogszabályi követelményeknek.

Ennek alapja egyrészt

 • a legkorszerűbb vizsgáló berendezések, laboratóriumi eszközök és technikák alkalmazása,
 • másrészt a magasan képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakembergárda

amelyek együttesen biztosítják a folyamatosan megbízható vizsgálati eredményeket.

Az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum vezetősége elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer magas színvonalú működtetése mellett, amelynek érdekében

 • folyamataink írásban szabályozottak, vizsgálatainkat részletes leírások rögzítik,
 • a vizsgálati eredményeket a vonatkozó jogszabályi előírások maximális betartásával bizalmasan kezeljük, hozzáférést csak az arra feljogosított munkatársaknak biztosítunk,
 • tervszerűen ellenőrizzük vizsgáló- és mérőeszközeinket, azok előírt kalibrált, illetve hitelesített állapotát fenntartjuk,
 • biztosítjuk valamennyi munkatársunk számára a folyamatos szakmai továbbképzést, rendszeresen minőségügyi, illetve munka- és tűzvédelmi képzéseket tartunk,
 • együttműködő partnereinket (beszállítók, külső szolgáltatók) rendszeres ellenőrizzük, tevékenységeik színvonalát értékeljük,
 • környezettudatos vállalkozásként keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékainkat a lehető legnagyobb gondossággal gyűjtjük, tároljuk és szállíttatjuk el,
 • megrendelőink és pácienseink elégedettségét mérjük, véleményüket szintén figyelembe vesszük rendszerünk optimalizálásánál,
 • a felmerülő nem megfelelőségeket dokumentáltan kezeljük, helyesbítő, illetve megelőző intézkedéseket hozunk az ismételt előfordulás megakadályozására.

Minőségirányítási rendszerünk működését az összegyűjtött belső és külső információk alapján rendszeresen értékeljük és folyamatosan fejlesztjük, hogy a változó körülmények között is mindenkor a lehető legnagyobb hatékonysággal működjön.

Budapest, 2018. május 2.

Dr. Soós Miklós
ügyvezető igazgató

Az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum minőségpolitikája
MSZ EN ISO 15189: 2013

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft. (továbbiakban: Laboratórium) ügyvezetője a jelen nyilatkozatban elkötelezettségét fejezi ki a minőségpolitikai célok megvalósítására.

Célul tűzi ki az aktuális orvosi vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó akkreditálási és tanúsítási rendszerszabványok, jogszabályok követelményeinek megfelelő magas színvonalú minőségirányítási rendszert működtetését. A vizsgálatok jó minőségben történő elvégzéséhez szükséges csoport kompetenciáját a személyi feltételek meglétével biztosítja. A tárgyi, a környezeti feltételeket és ezek ellenőrzését folyamatosan biztosítja.

Az orvosi vizsgálólaboratóriumi és a vizsgálólaboratóriumi tevékenység a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előírásainak eleget téve került kialakításra úgy, hogy a Laboratórium tevékenysége megfeleljen az egyéb szabályozó hatóságok előírásainak is.

A Laboratórium alapvető célja a megrendelők, ügyfelek bizalmának, elégedettségének elnyerése, oly módon, hogy a vizsgálati eredmények pontossága, megbízhatósága mindenkor feleljen meg a vonatkozó szabványok, rendeletek előírásainak, szakmai és minősítő szervezetek, valamint megrendelőink elvárásainak. A cég etikai kódexszel rendelkezik, elkötelezett az emberi jogok, a munkajogok és a korrupció elleni küzdelem alapvető elvei mellett.

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft. ügyvezetője az akkreditált tanúsítási és egyéb tevékenység megfelelő minőségének biztosítása érdekében folyamatosan gondoskodik:

 • a személyzet pártatlanságáról, kereskedelmi, pénzügyi és egyéb nyomástól való függetlenségének biztosításáról, valamint a bizalmas ügykezelésről, a megfelelő etikai magatartásról és a GDPR szerinti adatkezelésről,
 • a szakmailag felkészült személyzetről és annak rendszeres továbbképzéséről,
 • a megfelelő környezeti feltételek kialakításáról és fenntartásáról,
 • a mérési és vizsgálati előírások fejlődésének követéséről és ezek lehető legkorszerűbb változatainak gyakorlati bevezetéséről,
 • a vizsgálatokhoz az előírásoknak, követelményeknek megfelelő műszerekről, eszközökről, szükség esetén azok hitelesíttetéséről, kalibrálásáról rendszeres karbantartásáról, valamint a műszer és eszközpark rendszeres fejlesztéséről,
 • a vizsgálati eredmények minőségének biztosítása érdekében részvétel a hazai és nemzetközi jártassági vizsgálatokban,
 • az irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztéséről,
 • a kockázatalapú gondolkodás bevezetéséről folyamatos fejlesztéséről, hogy az elérhető teljesítményalapú követelmények nagyobb rugalmasságot biztosíthassak a folyamatokra, eljárásokra, dokumentált információkra.

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft. ügyvezetője felelősséggel tartozik azért, hogy a minőségirányítási dokumentációban leírtakat, és a későbbiek során bekövetkező változásokat a munkatársakkal megismerteti, alkalmazását és megtanulását kötelezővé teszi és ellenőrzi.

Dátum: 2022.06.15.

Dr. Soós Miklós
ügyvezető igazgató

Megosztás

Rólunk

Go to Top